VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Danh sách tuyển dụng

02-02

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Tải về biểu mẫu

Mô tả: Tải về biểu mẫu Chi tiết

01-02

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Chuyên viên kỹ thuật - pháp lý

Mô tả: Tư vấn và hỗ trợ giải pháp cho khách hàng, Phối hợp với các bộ phận... Chi tiết

01-02

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Chính sách nhân sự

Mô tả: Chính sách nhân sự Chi tiết

26-01

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Tin tuyển dụng 4

Mô tả: Tin tuyển dụng 4 mô tả Chi tiết

26-01

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Tin tuyển dụng 3

Mô tả: Tin tuyển dụng 3 mô tả Chi tiết

26-01

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Tin tuyển dụng 2

Mô tả: Tin tuyển dụng 2 mô tả Chi tiết

26-01

2018

Chức danh / vị trí tuyển dụng : Tin tuyển dụng 1

Mô tả: Tin tuyển dụng 1 mô tả Chi tiết