VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_Công bố thông tin về Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 không thành công
09-12-2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 09/12/2020 không đủ điều kiện tiến hành.

Vui lòng xem CBTTTB 

Trân trọng!