VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT_Nghị quyết về việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo Nghị quyết số 03.2020.NQ-HĐQT
11-01-2021

Ngày 09/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty VGW thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo Nghị Quyết số 03/2020/NQ-HĐQT.

Trân trọng!

Xem văn bản CBTT; NQ HĐQT