VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT
06-03-2020

Ngày 05/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT chi tiết như sau:

- Bà Lv Shu Wen từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT tạm thời ông Diệp Vĩnh Thành

Vui lòng xem thông tin CBTTNQHĐQT