VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT_Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét bởi Tổ chức kiểm toán được chấp thuận
14-08-2019

VGW CBTT về Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét bởi Tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Vui lòng xem thông tin tại đây