VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT_Báo cáo kết quả chuyển nhượng đã được chấp thuận
05-02-2021

Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về kết quả giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

Tải thông tin CBTTBC Ket qua;

Trân trọng!