VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT về việc Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
04-06-2020

Ngày 04/06/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020. 

Vui lòng xem công văn CBTT tại đây