VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT về việc Ký HĐ Kiểm toán năm 2019
26-06-2019

Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019.

Vui lòng xem tại đây Link