VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
VGW_CBTT VỀ VIỆC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CHIẾM TỪ 10% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP
16-03-2020

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp.

CBTT tại đây

QĐ số 191/QĐ-UBCK tại đây