VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
KSS_CBTT về việc thông báo phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
18-05-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo văn bản chấp thuận về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 1829/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07 tháng 05 năm 2021.

Xem nội dung CBTTThông báo;

Trân trọng!