VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
KSS_CBTT thay đổi tên miền website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
27-08-2021

Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ Email, Website của Công ty cụ thể như sau:

Thông tin Email, Website cũ:

Thông tin Email, Website thay đổi mới:
  • Email: cbtt@kss.com.vn
  • Website: http://kss.com.vn 
Đính kèm CV CBTT

Trân trọng!