VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT thay đổi mẫu con dấu Công ty
15-09-2017

- Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 245/ĐKMCD ngày 07/9/2017 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp, theo đó chứng nhận mẫu con dấu mới của Công ty như sau (xem file đính kèm).

- Mẫu con dấu mới của Công ty được sử dụng từ ngày 14/9/2017.