VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT thay đổi địa chỉ website Công ty
28-02-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (HZS) công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ website Công ty như sau:

- Địa chỉ website cũ: http://www.horizonsecurities.com  

- Địa chỉ website mới: http://www.hzsvn.com  

Địa chỉ website mới của Công ty sẽ chính thức được sử dụng kể từ ngày 01/3/2018. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, HZS sẽ chính thức đóng địa chỉ website cũ và chỉ duy trì địa chỉ website mới.