VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành
15-09-2017
Ngày 14/9/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Trần Tống Sáng kể từ ngày 14/9/2017.
Download tại đây