VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
01-11-2017

Ngày 31/10/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Anh Dũng với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/11/2017.


Download tại đây