VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng
02-10-2017

Ngày 02/10/2017, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam có Quyết định số 01/2017/QĐ-TGĐ về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty như sau.

- Người được bổ nhiệm: Bà Hồ Thị Kiều

- Chức vụ hiện tại: Quyền Kế toán trưởng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

- Ngày hiệu lực: 02/10/2017.

Download tại đây.