VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
CBTT Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi tên Công ty
12-03-2021

Ngày 11/03/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động của công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UNCK do UBCKNN cấp ngày 11/03/2021 với nội dung thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty cũ:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway 

- Tên tiếng Anh : Vietnam Gateway Securities Joint Stock Company 

- Tên giao dịch : Gateway Securities 

- Tên viết tắt : VGW

Tên Công ty mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

- Tên tiếng Anh : KS Securities Joint Stock Company

- Tên giao dịch : KS Securities

- Tên viết tắt : KSS

Trân trọng!

Vui lòng tải CBTT