VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM SẼ BÁN TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG
02-03-2018
Ngày 15/3 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH vận tải biển Đông Long. Giá trị phần vốn góp chào bán tính theo giá trị vốn góp ban đầu là 45,6 tỷ đồng (2,85 triệu USD), tương ứng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH vận tải biển Đông Long. Mức giá bán khởi điểm của phần vốn góp là 118.270.360.335 đồng.
Công ty TNHH vận tải biển Đông Long được thành lập trên cơ sở góp vốn giữa Công ty Vận tải biển Thăng Long trực thuộc trường đại học Hàng Hải Việt Nam và Công ty vận tải biển Kamchatka (Liên xô). Năm 1989, trường đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) thành lập Công ty Vận tải biển Thăng Long. Năm 1991, Công ty Vận tải biển Thăng Long góp vốn với Công ty vận tải biển Kamchatka thành lập xí nghiệp liên doanh vận tải biển Việt Xô – sau này được đổi tên thành Công ty vận tải biển Đông Long. Năm 1988, trường đại học Hàng Hải Việt Nam mua lại 16,5% vốn góp của Công ty vận tải biển Kamchatka để nâng vốn sở hữu lên 70%. 
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH vận tải biển Đông Long là vận tải hàng hóa viễn dương, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải và sữa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải.
Công ty TNHH vận tải biển Đông Long hiện đang quản lý và sử dụng 3 tầu vận tải, gồm; tàu Hoa Nam, tàu Vimaru Pearl, tàu Zircon. Các hợp đồng vận tải của công ty chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc, và một số nước Trung đông. Hiện nay, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do các tàu vận chuyển đã tương đối cũ, sự cạnh tranh với các công ty nội địa rất gay gắt, ảnh hưởng đến doanh thu của công ty những năm qua. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 733.859 USD, năm 2016 lợi nhuận sau thuế của công ty là -1.061.953 USD.
 
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016 
Đơn vị: USD
Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016
Tổng giá trị tài sản10.379.3398.374.553
Tổng doanh thu9.229.3356.502.491
Lợi nhuận sau thuế733.859-1.061.953
LNST/Vốn CSH (%)8,57-
                                     Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của công ty
 
Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2016-2020 
                                                                                                                                       Đơn vị: USD
Chỉ tiêu2017201820192020
Doanh thu5.100.0004.000.0004.200.0004.200.000
Lợi nhuận-800.000-450.000-150.000-250.000
                                     Nguồn: Công ty TNHH vận tải biển Đông Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguồn : HNX (www.hnx.vn)