VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
TỔNG CTCP DỆT MAY NAM ĐỊNH LÊN UPCOM
11-09-2018

Ngày 11/9/2018, 13,6 triệu cổ phiếu Tổng CTCP Dệt may Nam Định chính thức được giao dịch trên UPCoM. Đây là doanh nghiệp thứ 3 tham gia giao dịch trên UPCoM trong tháng 9 này.
Tổng CTCP Dệt may Nam Định
- Mã chứng khoán: NDT
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.600.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 136.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.000 đồng/cổ phiếu    
 
Tổng CTCP Dệt may Nam Định, tiền thân là nhà máy Sợi Nam Định, thành lập năm 1889 và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2007 với vốn điều lệ 136 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chủ yếu bao gồm sản xuất, gia công, mua bán vải, sợi, sợi len, chỉ khâu, chăn, chăn bông, quần áo.
Tổng CTCP Dệt may Nam Định là một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Công ty có 7 công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định, CTCP Dệt – Dệt may Nam Định, CTCP Chăn len Dệt may Nam Định, CTCP Sợi Thanh Châu Dệt may Nam Định, CTCP May IV Dệt may Nam Định, CTCP May 5 Dệt may Nam Định, CTCP Dệt khăn Dệt may Nam Định. Ngoài ra, công ty cũng có 2 công ty liên kết là CTCP May I Dệt Nam Định và CTCP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là dệt, sản xuất các sản phẩm dệt may như sợi các loại, vải các loại, khăn mặt, khăn tắm, khăn ăn, quần áo các loại,… Thị trường tiêu thụ của công ty bao gồm hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam và một số nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cu Ba,…
 
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giai đoạn năm 2017 – 6 tháng đầu năm 2018
Chỉ tiêuNăm 20176 tháng đầu năm 2018
Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)1.2931.228
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)222220
Doanh thu thuần (Tỷ đồng)844462
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)3910
Giá trị sổ sách (đồng/CP)15,32615,079
(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017, BCTC quý II Tổng CTCP Dệt may Nam Định)
 
Ngoài các lĩnh vực hoạt động chính, hiện nay Tổng CTCP Dệt may Nam Định đang đầu tư vào dự án Khu đô thị Dệt may Nam Định, thiết lập nên trung tâm hành chính mới của thành phố Nam Định với khu trung tâm thương mại, dịch vụ, chung cư cao tầng. Chủ đầu tư của dự án này là CTCP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định.
Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty là vận hành an toàn và có hiệu quả; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo khung pháp lý cho việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
Trong thời gian tới, công ty chủ trọng đổi mới các công tác quản trị như: hoạch định kế hoạch, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan, kiểm soát quá trình thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực để đạt đc các mục tiêu đề ra, nâng cao vai trò quản trị điều hành, kết hợp hài hòa giữa quản lý khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản trị.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của công ty hợp nhất:
Chỉ tiêuNăm 2018
Vốn điều lệ (Tỷ đồng)136
Doanh thu thuần (Tỷ đồng)844
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)38
Cổ tức (%)10
(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng CTCP Dệt may Nam Định)

                                                                                                                                  Nguồn: HNX(www.hnx.vn)