VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
THÊM MỘT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM
06-09-2018

Ngày 5/9/2018, cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM. Đây là công ty chứng khoán thứ 71 giao dịch cổ phiếu trên HNX.
Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã chứng khoán: TCI
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 36.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 360.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 8.900 đồng/cổ phiếu      
 
CTCP Chứng khoán Thành Công chính thức thành lập theo giấy phép số 81/UBCK-GP của UBCKNN, với 3 nghiệp vụ kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh chứng khoán.
Công ty hiện có vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Thành Công là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ tư vấn Đầu tư Sài Gòn 3 nắm giữ 24,75%. Số cổ phần còn lại do các cá nhân nắm giữ: ông Lê Anh Viên 18,88%, bà Lê Thị Thảo 13,76%, Tô Mỹ Phấn 5,9%.
Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017
                                                                                                               Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu20162017
Vốn chủ sở hữu346,93322,79
Doanh thu từ hoạt động40,1420,02
Lợi nhuận sau thuế9,395-24,13
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)22,29-120,51
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)2,71-7,2
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)9.6378.967
Tỷ lệ cổ tức (%)--
                                                        Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

Năm 2018, TCSC đặt mục tiêu đạt 20,53 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế khoảng 4,14 tỷ đồng. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 cũng ghi nhận mức doanh thu 5,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,9 tỷ. Tính đến thời điểm tháng 8/2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 hơn 19%.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:
Chỉ tiêuNăm 2018
Doanh thu (tỷ đồng)20,53
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)4,14
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)20,17
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)1,15
Cổ tức (%)-
                                          Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành công

                                                                                                         Nguồn: HXN(www.hnx.vn)