VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ĐÀO TẠO NHÀ ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN KHOÁN QUỐC TẾ (IOSCO)
02-10-2018

Hội thảo về quan hệ nhà đâu tư theo thông lệ quốc tế (23/5/2018)

              Từ ngày 01 – 07/10/2018, Tổ chức Ủy ban Chứng khoán quốc tế (IOSCO) thực hiện phát động chương trình tuần lễ đào tạo công chúng đầu tư. Đây là chiến dịch toàn cầu của IOSCO nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đào tạo công chúng đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK).
            Nhận thức được tầm quan trọng của nhà đầu tư trên TTCK là nhân tố phát triển và ổn định thị trường, trong thời gian qua HNX thường xuyên thực hiện các hoạt động hướng tới nhà đầu tư đặc biệt là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên TTCK Việt Nam như: trong đó, thường xuyên (i) tổ chức các chương trình hội thảo, đào tạo nhà đầu tư; (ii) xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi hướng dẫn cho nhà đầu tư; (iii) tổ chức các chương trình kết nối cơ hội đầu tư. Cụ thể là:
             - Các chương trình Hội thảo trong năm 2018 do HNX thực hiện trong năm 2018 chủ yếu tập trung vào các nội dung về quản trị công ty và TTCK phái sinh gồm: (i) Hội thảo về quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế (23/5/2018); (ii) Hội thảo về công bố thông tin về phát triển bền vững (19/6/2018); (iii) Hội thảo về vai trò và mối liên hệ giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh (21/9/2018)….
            - Bên cạnh đó, HNX cũng rất chú trọng phát hành các ấn phẩm hướng dẫn nâng cao nhận thức nhà đầu tư. Một số ấn phẩm đã được phát hành như: (i) Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin nhà đầu tư trên TTCK; (ii) Sổ tay quản trị công ty; (iii) Hướng dẫn công bố thông tin về môi trường, xã hội, quản trị công ty cho doanh nghiệp niêm yết; (iv) Báo cáo kết quả đánh giá công bố thông tin và minh bạch từ năm 2012 – 2016; (v) Báo cáo kết quả đánh giá quản trị công ty năm 2017; (vi) Quản trị công ty: những bài học thực tế…..
            - Đồng thời, HNX cũng kết hợp với các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch giới thiệu các cơ hội đầu tư, vừa để giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, vừa là kênh giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh ra thị trường.

Nhà đầu tư tham dự buổi Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines (20/8/2018)

              Hưởng ứng Tuần lễ đào tạo nhà đầu tư do IOSCO phát động, HNX sẽ tổ chức chương trình Hội thảo giới thiệu sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ vào ngày 05/10/2018 tại Hà Nội và các hoạt động bên lề có liên quan như cung cấp các ấn phẩm, thông tin tới các nhà đầu tư…. Ngoài ra, HNX sẽ duy trì tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư, sản phẩm mới…hướng đến các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ trên TTCK.
             Mọi thông tin về các hoạt động đào tạo và chương trình hội thảo của SGDCK Hà Nội đều được đăng chi tiết tại website của Sở (https://www.hnx.vn/en-gb)

                                                                                                                                              Nguồn: HNX(www.hnx.vn)