VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HOSE: Loại bỏ cổ phiếu BCI thuộc VNX Allshare
09-02-2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/02/2018 4:47:00 CH

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu BCI thuộc VNX Allshare như sau:

-    Cổ phiếu bị loại bỏ: BCI (CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh).

-    Lý do: CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh hủy niêm yết cổ phiếu để thực hiện sáp nhập với CTCP Đầu tư và  Kinh doanh nhà Khang Điền theo Thông báo số 127/TB-SGDHCM ngày 06/02/2018 của SGDCK TP.HCM.

-    Ngày hiệu lực: 23/02/2018.

-    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

59,72 %


                                                                                                     Nguồn : HSX (www.hsx.vn)