VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HOSE: Duy trì cổ phiếu TEG trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE
28-02-2018
HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/02/2018 5:17:20 CH

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tecgroup (Mã cổ phiếu: TEG) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 28/02/2018 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (27/02/2018) trước khi tạm ngừng giao dịch.

                                                                                                     Nguồn: HSX (www.hsx.vn)