VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
ĐÃ CÓ 12 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN GIAO DỊCH PHÁI SINH TẠI HNX
12-11-2018
Ngày 8/11/2018, Sở GDCK Hà Nội đã có công văn số 710/SGDHN-TTCKPS về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), MAS. Theo đó, MAS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 12 của Sở GDCK Hà Nội.
MAS có vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh. MAS thành lập năm 2007, ban đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Tháng 12/2015, công ty được UBCKNN chấp thuận chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên và là một trong những công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. MAS được phép thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Danh sách 12 CTCK thành viên thị trường chứng khoán phái sinh
 1. CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
 2. CTCP chứng khoán Sài gòn
 3. CTCK chứng khoán MB
 4. Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 5. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 6. CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 7. CTCP chứng khoán VNDirect
 8. CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 9. CTCP Chứng khoán Rồng Việt
 10.  CTCK chứng khoán KIS Việt Nam
 11.  CTCP chứng khoán Bản Việt
 12.  Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK. Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.
 


                                                                                                                                  Nguồn: HNX(www.hnx.vn)