VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
CÔNG TY CẤP NƯỚC KON TUM CHÀO BÁN LẦN ĐẦU 5,2 TRIỆU CỔ PHẦN
11-09-2018
Ngày 26/9 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty  TNHH một thành viên Cấp nước Kon Tum sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 5,2 triệu cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.
Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Kon Tum là công ty duy nhất  cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công ty sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện, xã lân cận. Bên cạnh đó công ty còn sản xuất nước bình (nước đóng bình 20 lít), xây dựng và lắp đặt các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, các tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh.
Doanh thu thuần của công ty có sự tăng trưởng đều qua các năm từ 2015 đến 2017, tăng từ 21 tỷ đồng lên 23,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần đến từ mảng cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn 75%, còn lại là doanh thu từ lắp đặt các công trình cấp nước và sản xuất nước bình (25%).
Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của công ty tại ngày 1/10/2017 đạt hơn 113,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 83,3 tỷ đồng. Hiện tại, công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất tại thành phố Kon Tum với tổng diện tích đất hơn 13 nghìn m2, tất cả là đất thuê 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm.
 
Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2015 - 2017
Chỉ tiêu201520162017
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)71,571,874
Tổng doanh thu (tỷ đồng)21,423,925,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)1,31,51,9
Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)2,72,162,68
                                  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty  
 
Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2021
Chỉ tiêu2018201920202021
Tổng doanh thu (tỷ đồng)27,530,333,336,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)1,92,32,73,2
Tỷ lệ cổ tức (%)-22,53
                                     Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của công ty 
 
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 83,3 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước (UBND tỉnh Kon Tum) nắm giữ 35% vốn điều lệ. 200.800 cổ phần (tương đương 2,41% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên, công đoàn và 5.213.830 cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.

                                                                                                                                  Nguồn: HNX(www.hnx.vn)