VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
28-11-2018

Ngày 28 tháng 11 hằng năm đã được chọn là “Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”. Đây là ngày giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức cách mạng, đạo đức hành nghề của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Sau 22 năm ra đời và phát triển, TTCK Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường công khai, minh bạch.
Từ mốc ban đầu, thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp niêm yết thì đến nay cấu trúc TTCK Việt Nam đã dần được hoàn thiện với 4 thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch (UPCoM), thị trường trái phiếu Chính phủ, và thị trường phái sinh. Trên toàn TTCK Việt Nam, tổng số doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tính đến hết tháng 9/2018 đã lên tới hơn 1.500 doanh nghiệp, giá trị vốn hóa đạt gần 5 triệu tỷ đồng. Trên thị trường trái phiếu chính phủ, quy mô niêm yết tính đến hết tháng 9/2018 cũng đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó, quy mô thị trường trái phiếu niêm yết của HOSE là 45 trái phiếu với 23 trái phiếu doanh nghiệp, quy mô niêm yết đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng. TTCK phái sinh có khối lượng giao dịch đạt trên 11,7 triệu hợp đồng trong 9 tháng đầu năm nay.


                                                                                                                                  Nguồn: HNX(www.hnx.vn)