VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
BÁN HẾT 5,2 TRIỆU CỔ PHẦN CÔNG TY CẤP NƯỚC KON TUM
26-09-2018

Phiên đấu giá Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Kon Tum

Ngày 26/9/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty  TNHH một thành viên Cấp nước Kon Tum đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 5,2 triệu cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.   
Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 5,6 triệu cổ phần, cao hơn 1,09 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 12.900 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 12.700 đồng/cổ phần.
Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 5.213.830 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân đạt 12.718 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 66,3 tỷ đồng.
 
Kết quả phiên đấu giá IPO Công ty  TNHH một thành viên Cấp nước Kon Tum ngày 26/9/2018
Số cổ phần đưa ra đấu giá5.213.830 cổ phần
Tổng khối lượng đăng ký mua5.684.830 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ3 phiếu
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ5.684.830 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất5.213.830 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất141.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất12.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất12.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất12.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất12.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân12.718 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư trúng giá3 NĐT
Tổ chức1 NĐT
Cá nhân2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được5.213.830 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được66.309.841.000 đồng


                                                                                                                                       Nguồn: HNX(www.hnx.vn)