VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
UBCKNN ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBCK về việc đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Đông Dương
24-01-2018
Ngày 13/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBCK đình chỉ toàn bộ hoạt động CTCP Chứng khoán Đông Dương do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006. Thời hạn đình chỉ: Từ ngày 13/12/2017 đến ngày 13/6/2018. Trong thời gian bị đình chỉ, CTCP Chứng khoán Đông Dương không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động