VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Tài liệu giới thiệu sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) của SGDCK TP. HCM
25-01-2018

Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam gửi đến Quý khách hàng và nhà đầu tư bộ tài liệu về Chứng quyền có bảo đảm của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

1/ Infographic giới thiệu những đặc điểm của Chứng quyền có bảo đảm

2/ Bộ slide giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm

3/ Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm

4/ Tài liệu hướng dẫn hoạt động của Tổ chức phát hành

5/ Và các bài viết liên quan đến hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm

Download tài liệu tại đây.

6/ Video clip giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm: https://drive.google.com/file/d/0BzvAsHr6K3ypdDJKLVV1YmxrZ0k/view?usp=sharing

7/ Link slide lồng tiếng về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm: 

https://drive.google.com/file/d/13dLyfxQrvzffqVAw9NRUw2QssJilQ7CL/view