VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-Thông báo thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và các vấn đề liên quan
21-09-2017

Kính gửi: Các Quý Khách hàng, Đối tác và Nhà cung cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các vấn đề liên quan tới Quý Khách hàng, Đối tác và Nhà cung cấp. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Trân trọng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam