VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Tư vấn cổ phần hóa DN trong và ngoài nước

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway cùng với doanh nghiệp phát triển chiến lược thị trường vốn toàn diện, nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán và tạo dựng thành công lâu dài. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn IPO toàn diện và tập trung bằng cách làm việc với khách hàng trước khi IPO để phát triển thông điệp của doanh nghiệp và giới thiệu doanh nghiệp với các đối tác ngân hàng tiềm năng, các nhà phân tích nghiên cứu và các nhà đầu tư tổ chức.

Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa bao gồm:

        Đánh giá mô hình tài chính
        Định giá chứng khoán phát hành
        Chuẩn bị bản cáo bạch cho nhà đầu tư
        Chuẩn bị hồ sơ IPO và xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước
        Lên kế hoạch đấu giá và phân phối phát hành
        Tư vấn và gặp gỡ nhà đầu tư chiến lược