VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

Thực hiện các nghiệp vụ Lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, thực hiện quyền cho nhà đầu tư tại VGW được tiến hành một cách nhanh chóng, thuận tiện và được theo dõi một cách chính xác hiệu quả.