VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Ngân hàng đầu tư

VGW vạch ra và thực hiện những giải pháp đột phá thích ứng với các vấn đề khó khăn nhất mà khách hàng đang gặp phải. Đội ngũ chúng tôi thực sự vượt trội trong những thương vụ mang tính quốc gia cũng như quốc tế bao gồm cả hoạt động sáp nhập, loại bỏ, hợp nhất, liên doanh, tái cấu trúc cổ phần, trao đổi dịch vụ, bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi cũng như những mối liên hệ với cổ đông. VGW áp dụng những kinh nghiệm sâu rộng của mình về các ngành có tính chất toàn cầu, các sản phẩm ngân hàng đáp ứng những mục tiêu chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp một chuỗi các dịch vụ gồm:

Tư vấn tái cấu trúc vốn
Tư vấn sử dụng đòn bẩy tài chính
Tư vấn định giá