VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Môi giới chứng khoán

Với phương châm luôn cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm đem đến sự hài lòng và hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng, đội ngũ nhân viên môi giới VGW đã được xây dựng, đào tạo một cách chuyên sâu về kỹ năng làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Bộ phận môi giới được chia thành 3 nhóm chính: nhóm phục vụ khách hàng cá nhân trong nước, nhóm phục vụ khách hàng tổ chức trong nước, nhóm phục vụ khách hàng cá nhân nước ngoài. Sự chuyên môn hóa này giúp VGW có thể thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù hợp theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Chúng tôi cung cấp một chuỗi các dịch vụ gồm:

Lập tài khoản giao dịch cho khách hàng
Nhận và thực thi lệnh mua / bán từ khách hàng
Mua bán và cầm cố chứng khoán
Lưu ký và đặt cọc
Tư vấn đầu tư
Môi giới chứng khoán OTC
Đại lý đấu giá chứng khoán
Tài khoản bảo chứng
Chứng khoán được bảo đảm
Môi giới những giao dịch số lượng lớn