VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Dịch vụ hỗ trợ vốn giao dịch

Hỗ trợ nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời nhằm gia tăng lợi nhuận đầu tư.

Dịch vụ hỗ trợ vốn giao dịch bao gồm:

        Giao dịch ký quỹ
        Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, ứng trước trực tuyến
        Cầm cố chứng khoán
        Repo cổ phiếu/trái phiếu
        Các hình thức dịch vụ nguồn vốn và đầu tư tài chính khác