VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Xem dịch vụ
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
Xem dịch vụ
Bảng giá
Thế giới
# Index Thay Đổi
Dollar Index 95.0 -0.1 (-0.1%)
DowJones 20,940.5 -40.8 (-0.2%)
Nasdaq 6,047.6 -1.3 (0.0%)
S&P 500 2,384.2 -4.6 (-0.2%)
FTSE 100 7,203.9 -33.2 (-0.5%)
DAX 12,438.0 -5.8 (0.0%)
Nikkei 225 19,283.8 +87.1 (+0.5%)
Hang Seng 24,615.1 -83.4 (-0.3%)
Strait Times 3,175.4 +4.1 (+0.1%)